English

Mawasiliano

Lapidary Training Centre
Noreen Masaki
P. O. Box 19668
Dar Es Salaam
Tanzania
Simu: +255 787 721 761
info@noreen.ch
www.noreen.ch                barua pepe :
jina lako :
anuani :
mji :
nchi :
simu :
nukushi :

Oda ya vifaa au mashine
Information request
Nafasi ya darasa la jemolojia
Nafasi ya darasa la uchongaji wa mawe
Nafasi ya darasa la uchongaji wa mawe kwa muda mfupi
Nafasi ya darasa la concave
Nafasi ya darasa la usonara
Darasa binafsi kwa kutumia vifaa na mashine zako
Darasa la ualimu wa uchongaji wa mawe
Kozi
Vifaa
Matukio yajayo
Madini & migodi
Kazi zangu
Sifa zangu
Mawasiliano
Mwanzo   Notisi ya faragha
logo

Hati miliki ya picha zote Noreen Masaki