English

Kazi ya uchongaji

Ninakata kwa uzuri.


kabla         &         baada
Tanzanite imerudiwa kukatwa ili kuonyesha uzuri wake.

Kazi ya uchongaji

Tsavorite Garnet 3.00ct
Tanzania

Garnet 1.85ct
Tanzania

Garnet 3.50ct
Tanzania

Amethyst 6.65ct

Tanzanite 3.05ct
Tanzania

Tanzanite 3.50ct
Tanzania

Tanzanite 2.80ct
Tanzania

Tanzanite 1.25ct
Tanzania

Rock cristal 274.15ct
Swiss Alps

Tanzanite 1.90ct
Tanzania

Tsavorite Garnet 1.63ct
Tanzania

Tanzanite 3.11ct
Tanzania

Garnet 4.98ct
Tanzania

Rock cristal 203.40ct
Swiss Alps Cavradi

Garnet 5.14ct
Tanzania

Smoky quartz 127.74ct
Swiss Alps Cavradi

Spinel 1.64ct

Spinel 2.47ct

Garnet 2.00ct
Mali

Tourmaline 2.79ct

Citrine
Zambia

Citrine
Zambia

Citrine
Zambia

Citrine
Zambia

Garnet
Tanzania

Tanzanite
Tanzania

Rock crystal
Switzerland

Rock crystal
Switzerland

Citrine
Zambia

Citrine
Zambia

Citrine
Zambia

Citrine
Zambia

Smoky quartz 166.3ct
Swiss Alps Cavradi

Rock cristal 29.64ct
Swiss Alps Cavradi

Rock cristal 48.60ct
Swiss Alps Cavradi

Rock cristal 53.26ct
Swiss Alps Cavradi

Kazi ya uchongajiAmethyst 29.85ct
TanzaniaTurmalin 14.73ct
MsumbijiAmethyst 15.94ct
TanzaniaAmethyst 22.34ct
Tanzania

Garnet 8.5ct
Tanzania

Spinel 1.24ct
Tanzania

Garnet 12.69ct
Tanzania

Garnet 2.57 and 2.22ct
Tanzania

 


 


blue Spinel, pink Spinel, yellow Garnet


Citrine and smoky citrine
Zambia

Garnet, Turmaline, Spinel
Tanzania & Msumbiji

5 Citrine
Zambia

Kutoka ghafi na kuwa kito chenye thamani na kupendezaTourmaline kutoka Msumbiji
Uzito ghafi 10.5gr (or 52.5ct). Baada ya kuchongwa 14.73ct.
Matokeo ni 28% kwa jiwe hili.

Tanzanite kutoka Merelani Tanzania
Uzito ghafi 2.04gr (or 10.20ct). Baada ya kuchongwa 2.65ct.
Matokeo ni 26% kwa jiwe hili.

Kabla na baada ya kurudia kukatakabla         &         baada
Tanzanite imerudiwa kukatwa ili kuonyesha uzuri wake.
Sampuli za vito vilivyorudiwa kukatwa.Kozi
Vifaa
Matukio yajayo
Madini & migodi
Kazi zangu
Sifa zangu
Mawasiliano
Mwanzo   Notisi ya faragha
logo

Hati miliki ya picha zote Noreen Masaki